NGUYỄN HỮU NHẠC

Năm sinh : 1925

Năm hy sinh : 1946

Nguyên quán : Phú Lâm - Tiên Du - Bắc Ninh

Nghĩa trang : Nghĩa trang liệt sĩ trung tâm thành phố Tam Kỳ

Vị trí : Khu mộ trái, Hàng: 02, Số mộ: 20

Tư liệu hình ảnh

LS.Hoàng Văn Giang

LS.Phạm Văn Em

LS.Lê Văn Dũng

LS.Hoàng Văn Đạt

LS.Phạm Thành Châu

LS.Đỗ Gia Nghịnh

LS.Trần Quang Én